Sunday, February 12, 2017

Nasehat dari tafsir al-Hujurat Ayat 11: Janganlah Mudah Mengolok-olok Orang Lain


Al Hujarat Ayat 11:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kaum lelaki dan perempuan mengolok-olok yang lain, boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah kefasikan sesudah iman, dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

Selengkapnya di http://taiwanhalal.com/post/132/nasehat-dari-tafsir-al-hujurat-ayat-11-janganlah-mudah-mengolok-olok-orang-lain.html

No comments:

Post a Comment