Sunday, February 5, 2017

10 Tanda Kiamat Menurut Pendiri NU


Tidak adanya orang yang membantu dan menolong (urusan) agama
Ada banyak ahli ibadah yang bodoh dan ahli baca Al Quran yang fasik.
Saling Berbangga dalam urusan masjid.
Terputusnya silaturahmi.
Bertambah besarnya hilal.
Wafatnya para orang salih satu-persatu.
Tidak adanya orang yang zuhud dan wirai
Anak menjadi pemicu kemarahan.
Pemimpin yang munafik dan fasik.
Penuh perhiasan tapi hati kosong.

Selengkapnya ada di link berikut ini. http://taiwanhalal.com/post/130/10-tanda-kiamat-menurut-hadratussyaikh-kh-m-hasyim-asy-ari.html

No comments:

Post a Comment