Friday, March 10, 2017

4 Perkara yang Lebih Baik Dari Perkara Baik dan Lebih Buruk dari Perkara Buruk

Ada empat perkara yang nilainya baik, namun ada empat perkara lain yang nilainya jauh lebih baik, yaitu :
1. Adanya rasa malu pada kaum Lelaki adalah baik, namun jauh lebih baik lagi bila rasa malu itu ada pada kaum Wanita.
2. Bersikap Adil yang dimiliki pada setiap orang itu baik, namun sikap Adil yang dimiliki oleh Para Penguasa/Pemerintah jauh lebih baik.
3. Tobatnya orang yang sudah tua itu baik, namun yang jauh lebih baik lagi tobatnya anak muda.
4. Bermurah hatinya orang kaya itu baik, namun jauh lebih baik lagi bermurah hatinya kaum fakir miskin.

Ada empat perkara buruk, namun masih ada empat perkara yang jauh lebih Buruk lagi, yaitu :
1. Perbuatan maksiat (dosa) yang dilakukan oleh kaum muda itu buruk, namun masih ada yang jauh lebih buruk lagi yaitu perbuatan maksiat (dosa) yang dilakukan kakek-kakek.
2. Sibuk dengan segala macam urusan duniawi bagi orang yang bodoh itu buruk, namun jauh lebih buruk lagi bila yang menyibukkan diri dengan urusan duniawi itu adalah orang ‘alim.
“Barang siapa semakin tambah ilmunya dan di dunia tidak semakin zuhud (menjauhkan diri dari kesenangan duniawi untuk beribadah), maka ia tidak semakin dekat kepada Allah melainkan semakin jauh dari-Nya.” (H.R. Dailami)
3. Malas beribadah bagi orang awam itu buruk, namun jauh lebih buruk bila malas beribadah itu dilakukan oleh kalangan ulama dan santrinya.
4. Berlaku sombong bagi orang kaya itu buruk, namun jauh lebih buruk bila yang berlaku sombong itu kaum fakir miskin.

Selengkapnnya di http://taiwanhalal.com/post/143/4-perkara-yang-lebih-baik-dari-perkara-baik-dan-lebih-buruk-dari-perkara-buruk.html

oleh taiwan halal

No comments:

Post a Comment