Monday, March 20, 2017

Amalan yang Paling Disukai Rasulullah SAW Adalah Amalan yang Istiqomah


Amalan yang disukai Nabi SAW ialah amalan yang istiqamah, sekalipun amalan itu sederhana dan kecil. Apapun amalan yang kita lakukan akan disukai Nabi SAW selama dilakukan terus-menerus dan istiqamah. Sebagaimana diketahui, istiqamah beramal tentu tidak semudah mengucapkannya. Butuh usaha keras untuk mewujudkannya. Sebab itu, ada ulama yang mengatakan, “Jadilah kalian pencari istiqamah dan jangan mencari karamah.

Selengkapnya di http://taiwanhalal.com/post/154/amalan-yang-paling-disukai-rasulullah-saw-adalah-amalan-yang-istiqomah.html

Oleh taiwanhalal.com

No comments:

Post a Comment